Written by

TED Talk sedmice: Šta se dešava u vašem mozgu kada usmjerite pažnju

m:ovo m:ono| Views: 71

ted-talk

Pažnja ne obuhvata samo ono na šta se fokusiramo, već i ono što naš mozak odstranjuje filtriranjem. Istražujući obrasce u mozgu dok ljudi pokušavaju da se fokusiraju, kompjuterski neuronaučnik Mehdi Ordikhani-Seyedlar se nada da će povezati mozak i kompjuter kroz izgradnju modela koji se mogu koristiti za lečenje poremećaja pažnje.

“Usmjeravanje pažnje na nešto nije tako lako, zar ne? To je zato što se naša pažnja odvlači u toliko različitih pravaca istovremeno i zapravo je impresivno ako se možete fokusirati. Mnogi ljudi misle da se pažnja svodi na ono na šta se fokusiramo, ali takođe se odnosi i na to koje informacije naš mozak pokušava da odstrani filtriranjem”, navodi Ordikhani-Seyedlar.

Njegov cilj bio je da sazna kakvi su obrasci moždanih talasa kada ljudi gledaju sa primjetne i neprimjetne strane, odnosno sa dva načina usmjeravanja pažnje. Osmislio je eksperiment za to.

“U mom eksperimentu postoje dva kvadrata koji trepere, pri čemu jedan od njih treperi sporije nego drugi. U zavisnosti od toga na koje treperenje obraćate pažnju, određeni dijelovi vašeg mozga počinju da usklađuju brzinu sa brzinom tog treperenja “, kaže ovaj naučnik.

Do kakvih podataka dolazi zahvaljujući ovom istraživanju i kakvi su mu planovi za budućnost pogledajte u našoj preporuci za TED talk sedmice na sljedećem linku.