Written by

Upoznajte m:tel tim: Dragana Tomić, glavni saradnik za postprodajnu podršku u Sektoru za brigu o korisnicima

prijateljstva| Views: 155

Dragana Tomic-fotka

Misija kompanije m:tel je da usluge koje uvodi, tehnologije koje primjenjuje i konstantno prilagođavanje svjetskim standardima, budu usmjereni ka korisnicima i njihovim potrebama za komunikacijom.

Svakodnevnu brigu i komunikaciju sa korisnicima obavlja i Dragana Tomić, po zvanju diplomirani ekonomista i član vrijednog tima u Sektoru za brigu o korisnicima.

Dragana sa svojim kolegama svakodnevno komunicira sa korisnicima, traži odgovore za njihova pitanja i pronalazi najbolja rješenja za njihove probleme.

U m:tel-u radi osam godina i uvijek na poslovima koji se odnose na komunikaciju sa korisnicima. Prva iskustva stekla je u m:tel Call Centru, u koji je došla putem Omladinske zadruge, a kasnije u Službi za podršku i zadržavanje korisnika. Trenutno obavlja funkciju glavnog saradnika za postprodajnu podršku u Sektoru za brigu o korisnicima.

Logistički nadzire provođenje postprodajnih aktivnosti, svakodnevno komunicirajući sa korisnicima usluga, m:tel prodajnim mjestima i ovlaštenim servisima, u cilju rješavanja prigovora i reklamacija na kupljenu terminalnu opremu.

Kako izgleda Draganin radni dan?

„Radni dan mi počinje i završava aktivnostima koje su usmjerne ka rješavanju reklamacija korisnika. Nerijetko, korisnici u samom početku komunikacije iznose svoje prigovore, međutim, nakon svesrdnog angažovanja cijelog tima i mene lično, slijedi “happy end”, koji nas raduje i čini moj posao posebnim“, s ponosom ističe Dragana.

Ono što je posebno interesantno za posao koji obavlja je da poslovna komunikacija sa korisnicima nerijetko prerasta u bliske drugarske odnose, koji daju posebnu čar poslovima koje obavlja. Dobar odnos sa korisnicima i njihovo zadovoljstvo je najveća satisfakcija koju može osjetiti u svom radu.

“Smatram da ličnim primjerom mogu m:tel okarakterisati, pored korisnički orijentisane kompanije, kao kompaniju koja posjeduje razumijevanje i afinitet ka angažovanju vrijednih, školovanih i mladih kadrova” riječi su kojima Dragana opisuje kompaniju u kojoj radi.

Pored dobre organizacije na poslu, Dragana uspijeva skladno održati srećan porodični život kao ponosna majka jedne male djevojčice.