Written by

Upoznajte m:tel tim: Lana Mrkaja, glavni inženjer za eksploataciju i održavanje napajanja i klimatizacije (Izvršna jedinica Istočno Sarajevo)

prijateljstva| Views: 388

Lana-foto

Dipl. inž. elektrotehnike Lana Mrkaja trenutno radi u m:tel-u kao Glavni inženjer za eksploataciju i održavanje napajanja i klimatizacije u Službi za eksploataciju i održavanje telekomunikacionih sistema Direkcije za tehniku u Izvršnoj jedinici Istočno Sarajevo. Podsjetila je da je napajanje IKT sistema jedna od najosjetljivijih oblasti u kompanijama poput m:tel-a, te da bez kvalitetnog i besprekidnog napajanja ni jedan segment kompanije ne bi mogao funkcionisati.

„Zadatak moje grupe je da obezbijedimo neprekidan i kvalitetan rad sistema energetike, napajanja i klimatizacije, kako u fiksnoj, tako i u mobilnoj telefoniji. S tim u vezi moram naglasiti da je posao koji radim jako dinamičan, jer pored redovnih kancelarijskih poslova koji se odnose na izvršavanje redovnih radnih naloga i zadataka, često odlazim i na teren radi otklanjanja smetnji. Smetnje moraju biti otklonjene u što kraćem vremenu kako bi naša kompanija bila u mogućnosti da nesmetano pruža mnogobrojne usluge krajnjim korisnicima“, pojasnila je Lana u razgovoru za m:blog.

Smatra da njen posao nosi veliku odgovornost, kako prema Kompaniji, tako i prema kolegama sa kojima nerijetko odlazi na teren, jer su mnoge bazne stanice locirane na teško pristupačnim terenima. Potvrdila nam je da se i u zimskim i ljetnim mjesecima susreće sa poteškoćama poput probijanja kroz visoke snježne nanose, opasnostima koji prijete od različitih gmizavaca i drugih životinja, ali da se uz dodatan napor i dobru timsku saradnju i ovi problemi daju savladati.

„Moj prvi radni zadatak, još dok sam bila pripravnik, bio je montaža i puštanje u rad dizel električnog agregata što je predstavljalo veliki izazov, kako za mene tako i za kolege, jer nije uobičajeno da ovakve poslove obavljaju pripadnice nježnijeg pola. U početku se često dešavalo da kada se pojavim kao interni nadzorni organ na nekim PP stanicama izvođači budu iznenađeni otkud žena na takvom mjestu, ali smo se svi nakon nekog vremena navikli na tu činjenicu i danas mi ovakvi poslovi predstavljaju pravu poslasticu“, prenijela nam je svoja interesantna razmišljanja i iskustva inženjerka Mrkaja.

Za kraj razgovora je poručila da prenesemo: “U kompaniji m:tel sam zaposlena deset godina. Velika mi je čast i zadovoljstvo biti jedna od karika u velikom lancu uspješnih stručnjaka kompanije kao što je m:tel, a pored svog profesionalnog i radnog okruženja, uživam u porodici i vremenu koje provodim sa suprugom i dvije kćerke“.

Tako smo i prenijeli…