Written by

Upoznajte m:tel tim: Miljan Vuković, glavni inženjer za inženjering, Izvršna jedinica Trebinje

prijateljstva| Views: 118

Miljan Vukovic-foto

Diplomirani inženjer elektrotehnike Miljan Vuković, u kompaniji m:tel zaposlen je tri godine a trenutno je angažovan na poslovima Glavnog inženjera za inženjering Direkcije za tehniku u Izvršnoj jedinici Trebinje. Na početku razgovora za m:blog nam je pojasnio da su njegove poslovne aktivnosti vezane za planiranje, projektovanje i izgradnju telekomunikacionih sistema i objekata koje su u nadležnosti Izvršne jedinice Trebinje. To se prije svega odnosi na izgradnju pristupnih mreža, spojnih optičkih puteva i baznih stanica. Vuković pojašnjava i da je povremeno uključen u poslove koji spadaju u domen Informacionih tehnologija te da se poslovni procesi u hercegovačkoj Izvršnoj jedinici odvijaju u duhu dobrog timskog rada koji je, po njegovom mišljenju, ključ uspjeha svake kompanije.

„Ono što me posebno ispunjava u obavljanju svakodnevnih aktivnosti je to što sam dio m:tel tima, tima koji život čini ljepšim na području na kojem sam nastanjen. Sve to mi omogućava tehničku osnovu za kvalitetnije i bolje pružanje usluga i servisa do krajnjih korisnika“, smatra inženjer Vuković.

Od mnogih projekata u koje je bio uključen, Vuković je uzdvojio dva. Prvi se odnosi na implementaciju optičkog privoda do Nevesinja, tako da je ovaj hercegovački gradić postao dio modernog telekomunikacionog miljea, dok se drugi tiče angažmana u projektu izgradnje video-nadzora u gradu Trebinju.

Odgovarajući na pitanje kako doživljava svoj angažman u m:tel-u, Miljan ističe: “Sebe vidim kao dio odlično organizovanog tima u kojem, u okviru svojih mogućnosti, doprinosim da Kompanija iz dana u dan ima što bolji kvalitet servisa i usluga koje pruža“.

Priču o sebi i m:tel-u, Miljan završava konstatacijom da zajedno sa svojim kolegama daje maksimum u praćenju savremenih trendova u oblasti informaciono-komunikacionih tehnlogija na način koji podrazumijeva konstantno usavršavanje i ovladavanje potrebnim znanjima i vještinama.