Written by

WhatsApp dobija potpuno nove opcije

moj android| Views: 153

whatsappmob

WhatsApp je jedna od najpoznatijih aplikacija za slanje poruka, a po posljednjim procjenama koristi je oko 990 miliona korisnika širom svijeta. Razvoj ove aplikacije potvrđuju i stalne novine koje njeni developeri uvode, a koje je izdvajaju od konkurencije.

Upravo jedna takva izmjena se tiče unosa teksta u aplikaciji. Naime, korisnici će sada imati priliku da uređuju tekst i prilagođavaju ga različitim upotrebama. Tako će, recimo, biti omogućeno da se tekst podeblja ili stavi u kurziv jednostavnim unosom određenih znakova. Da biste podebljali željenu riječ, sve što je potrebno jeste da ispred i iza te iste riječi stavite zvjezdicu. Podjednako jednostavno je i staviti određeno parče teksta u kurziv. Za ovu radnju je dovoljno da ispred i iza određenog dijela teksta stavite donju crtu. Stilizovani tekst će se u istom obliku očitati i u obavještenjima, a ime pošiljaoca će od sada biti podebljano s ciljem bolje preglednosti.

Koliko će ove izmjene povećati ciljnu grupu i broj korisnika, ali i plasirati WhatsApp među funkcionalnije aplikacije ovog tipa govori i to da su developeri omogućili i slanje i pregled dokumenata iz Google Drive-a i Microsoft OneNote-a u Word i PDF verzijama, ali i formatu tabela ili prezentacija.

Ukoliko biste željeli da provjerite sve ove mogućnosti i uživate u istima, možete preuzeti ovu aplikaciju putem Google Play Store-a.