YouTube

Written by

YouTube mijenja način brojanja pregleda

m:mix, m:ovo m:ono| Views: 642

YouTube je odlučio da, u svojoj muzičkoj sekciji, stane u kraj „vještačkom pumpanju“ broja pregleda.

Odavno se pokazalo djelotvornim da izvođači ili izdavači gledaoce, prije spotova ili video snimaka koje korisnik želi da pogleda, privlače reklamama. Sada će ta praksa biti ukinuta, odnosno neće se računati kao pregled, već samo kao reklama.

YouTube će tako brojanje pregleda vrši isključivo organskim putem, što znači da će se kao pregled voditi krosnikov klik kada on isključivo klikne na spot, dok će klikovi sa reklama biti isključivo reklamna statistika.

Sve to bi trebalo da dovede do ravnopravnije borbe za naklonost gledalaca te omogući fer prebrojavanje pregleda, s obzirom da se u mnogim zemljama danas upravo ti parametri sa YouTube-auzimaju kao relevantni pri rangiranju određenih pjesama na zvaničnim listama popularnosti.

I Nielsen, najpoznatije američko tijelo koje je fokusirano na praćenje popularnosti muzike, plaćene i sponzorisane objave ne računa kao relevantne, pa YouTube sada nastoji da svoju metriku uskladi sa takvim pristupom brojanju pregleda.