Written by

YouTube pokreće reklame koje nećemo moći preskočiti

m:ovo m:ono| Views: 249

Iako već neko vrijeme postoje reklame na YyouTube-u koje su prilično iritantne, pozitivna srana bilo je to što smo ih mogli preskočiti, ali YouTube je odlučio da ode korak dalje. U video-zapisu pod naslovom Want to earn more money from ad, YouTube je objavio veliku novost.

Naime, svaki kanal koji monetizuje svoje video-zapise uskoro će moći implementirati reklame koje neće biti moguće preskočiti, jedino odabrani kanali će moći koristiti reklame koje je moguće preskočiti.

U objašnjenju se navodi kako se reklame koje je nemoguće preskočiti više naplaćuju, što znači veću zaradu za kreatore koji emituju reklamu.  Ranije ove godine YouTube je postavio maksimum za ovakve reklame od 15 do 20 sekundi u zavisnosti od lokacije gledaoca.

YouTube planira pretvoriti svoje oglase koji s ene mogu preskočiti kao preferirani format preko TrueView-a, a gledaoci ga mogu preskočiti za pet sekundi.  Stariji video zapisi koji kad su postavljeni nisu podržavali TrueView će biti prebačeni na oglase koji s ene mogu preskočiti kao podrazumijevano. 

Iako ovo može donijeti vipše novca kreatorima postoji velika šansa da će veliki broj gledalaca u potpunosti odustati od videa prije nego reklama završi što ne bi donosilo nikakav novac tako da je ova odluka dvosjekli mač.