Written by

Znate li šta je bloatware?

moj android| Views: 185

Android-Bloatware

Među mnogim tehnološkim terminima koji zbunjuju prosječnog korisnika pri rukovanju pametnim telefonom je i bloatware. Ovaj pojam se često susreće u člancima koji nude savjete za čuvanje baterije ili druge korisne preporuke. Ali, šta je bloatware?

Bloatware je jedan od takozvanih „nivoa aplikacija“. Prvi nivo su podrazumijevane aplikacije, kao što su aplikacija za SMS poruke, časovnik, kalkulator i slični dodaci koji se nalaze na svakom telefonu. Drugi nivo su Google aplikacije koje dolaze u okviru Android OS-a, a tu spadaju Google Play, Gmail, YouTube i brojne druge. Sljedeći nivo su aplikacije proizvođača, primjera radi S-Health na Samsung-ovim uređajima.

Četvrti sloj čine aplikacije partnerskih kompanija, odnosno brendova sa kojima sarađuje proizvođač telefona, te njihove aplikacije takođe dolaze instalirane na uređaj. Takve aplikacije su, recimo, Microsoft Word ili Amazon-ov čitač Kindle. Peti i posljednji sloj startnih aplikacija čine aplikacije koje mobilni operatori instaliraju na uređaje kupljene od njih.

Upravo ova dva posljednja sloja čine bloatware, odnosno grupu aplikacija koje se na vašem uređaju nalaze isključivo zbog saradnje proizvođača telefona sa drugim kompanijama i mobilnim operatorima. S obzirom na to da nisu u pitanju masovno korišćene aplikacije, niti su neophodne za normalno funkcionisanje telefona, smatraju se potencijalno suvišnima i neotrebnim opterećenjem, zbog čega su i opisane terminom bloatware.

Međutim, testiranja su pokazala da ova teorija nije nužno tačna. Kao što je to slučaj i sa aplikacijama bilo kog drugog nivoa, i uticaj bloatware aplikacija na utrošak baterije ili performanse telefona prvenstveno zavisi od same aplikacije, tj. pitanja da li je ona kvalitetno napravljena. Ukoliko jeste, i bloatware dodaci mogu da budu sasvim korisni.