Written by

Google lansira platformu za mašine koje su sposobne da uče

m:ovo m:ono| Views: 607

next_whats_next

Google je najavio novu platformu za mašine koje su sposobne da uče. Kako predsjednik Google-a Eric Schmidt ističe, Google vjeruje da su mašine koje uče “sljedeća velika stvar”. Sa ovom novom platformom, Google će olakšati programerima da koristite neke od mašina koje uče, a koje Google već koristi, kao što je, recimo, Smart Reply u Inbox aplikaciji.

“Major Google applications use Cloud Machine Learning, including Photos (image search), the Google app (voice search), Translate and Inbox (Smart Reply),” the company says. “Our platform is now available as a cloud service to bring unmatched scale and speed to your business applications.”

“Glavne Google aplikacije koriste Cloud Machine Learning, uključujući Photos (pretrage slika), Google aplikaciju (pretraga glasom), Translate i Inbox (Smart Reply). Naša platforma je sada dostupna kao cloud servis, kako bi donijela brzinu vašim poslovnim aplikacijama”, kažu iz kompanije.

Google-ova Cloud Machine Learning platforma u osnovi se sastoji od dva dijela. Prvi dio omogućava programerima da izgrade modele učenja za mašine od svojih podataka, kao i drugi koji nudi programerima prethodno obučeni model.

Za obuku ovih modela (kojima je potrebno poprilično računarske snage), programeri mogu da izvući podatke iz alata kao što su Google Cloud Dataflow, Google BigQuery, Google Cloud Dataproc, Google Cloud Storage i Google Cloud Datalab.

“Cloud Machine Learning će se pobrinuti za sve – od preuzimanja podataka do predviđanja. Rezultat: sada svaka aplikacija može iskoristiti iste tehnike učenja, koje već koriste mnoge Google usluge”