Written by

Incognito Mode na Google Maps

m:apps, preporučujemo| Views: 561

Incognito Mod za Google Maps koji je najavljen u septembru stigao je na Android.

Iako je Google ranije pokušao da riješi problem praćenja lokacije bez pristanka korisnika, u kompaniji su odlučili da u potpunosti inetegrišu ovu funkciju u popularnu aplikaciju.

Do sada je jedini način da korisnik sačuva privatnost bio da u Google Maps-u isključi svoj Google nalog, što i nije bilo najsretnije rješenje. Sada to više nije neophodno jer je Incognito Mode sastavni dio aplikacije za navigaciju.

Po uzoru na Chrome ili YouTube, Google korisnici će moći da jednim klikom uključe opciju anonimnosti i na taj način izbjegnu da se pretraživanja i lokacije iz Maps aplikacije povezuju sa njihovim Google nalogom.

Ipak, nije ukinuto praćenje korisnika u potpunosti, jer ih i dalje mogu locirati druge aplikacije koje traže lokaciju. Kako ovaj mod isključuje određene opcije, vjeruje se da većina korisnika neće ni upotrebljavati anonimnu verziju.