Jedan kompjuterski čip je prenio rekordnih 1,84 petabita podataka u sekundi

Written by

Jedan kompjuterski čip je prenio rekordnih 1,84 petabita podataka u sekundi

m:ovo m:ono, tehnologija| Views: 85

U eksperimentu na Tehničkom univerzitetu u Kopenhagenu postignut je rekord u prenosu podataka u kompjutereskom čipu.

Čip je prenio rekordnih 1,84 petabita podataka u sekundi preko optičkog kabla. Kao poređenje treba reći da je ovo zahvat koji bi npr. omogućio preuzimanje 230 miliona fotografija. Takođe, to je više saobraćaja nego što prođe kroz cijeli internet u jednoj sekundi.

Inženjer Asbjorn Arvad Jorgensen i njegove kolege koristili su fotonski čip. U pitanju je tehnologija koja omogućava da se u čip ugrade optičke komponente. Na taj način uspjeli su da tok podataka odvoje u hiljade kanala, a sve odjednom ih prenesu na razdaljini od 7,9 kilometara.

Tok je podijeljen na 37 odvojenih sekcija, a svaki je poslat niz posebno jezgro optičkog kabla. Nakon toga je svaki kanal podijeljen na 223 dijela podataka koji su postojali u pojedinačnim dijelovima elektromagnetnog spektra. Spektar frekvencije svjetlosti je omogućio da se podaci prenose u različitim “bojama” istovremeno i da se ne miješaju, što je povećalo kapacitet svakog jezgra.

Ranije su postignute brzine prenosa podataka do 10,66 petabita u sekundi, ali je korišteno mnogo više opreme. Opisani pokušaj postavlja rekord koji je posebno važan jer je napravljen pomoću samo jednog računarskog čipa kao izvora svjetlosti.

Naučnici se nadaju da će ovakva tehnologija omogućiti stvaranje jednostavnih, pojedinačnih čipova za slanje mnogo većih količina podataka, uz istovremenu štednju energije. Kao ilustracija uspjeha eksperimenta stoji činjenica da je količina podataka koju su prenijeli tolika da ne postoji računar koji bi mogao tako brzo dostaviti ili primiti sve te informacije.

„To je nevjerovatno velika količina podataka koju šaljemo, u suštini, kroz manje od kvadratnog milimetra kabla. To samo pokazuje da sa internet konekcijama može ići mnogo dalje nego što je to danas slučaj”, rekao je Jorgensen.