Written by

Kako da naučite mašinu da napravi picu?

m:mix, m:ovo m:ono| Views: 485

Generative Adversarial Network (GAN) je vrsta mašinskog učenja koja se primjenjuje u okolnostima kada se vještačka inteligencija (AI) suočava sa realnim zadacima.

Jedan od izazova je i taj da sada žele da uz pomoć vještačke inteligencije naprave savršenu picu, isključivo na osnovu izgleda.

Naime, projekat pod nazivom PizzaGAN predstavlja eksperiment pomoću kojeg nastoje da mašinu nauče da napravi picu kroz različite aspekte pripreme. To se postiže učenjem AI da savlada različite korake u izradi pice – od razvlačenja tijesta, preko prelivanja sosom, do dodavanja sira.

Obuka podrazumijeva rad uz hiljade pravih i vještačkih fotografija pice, nakon čega bi mašina trebalo da razlikuje i identifikuje pojedinačne dodatke, ali i da ih razvrsta po slojevima, i to redoslijedom kako to rade pravi pica-majstori.

Iako krajnji rezultat nije savršen, ono što je AI kroz ovaj projekat do sada uspjela je prilično precizno. Naučnici su ustanovili da je PizzaGAN bio precizan u čak 88% slučajeva, iako se radi o samo dva dodatka. Postavlja se (relano) pitanje koliko bi bio taj procenat kada bi ih bilo više?!

Ipak, pica bi mogla biti samo polazna tačka u ovoj vrsti eksperimenata, s obzirom da bi dalja istraživanja išla u pravcu pripreme još nekih slojevitih jela, recimo hamburgera. Uz to, savladana znanja bi mogla biti dragocjena i u nekim drugim, a ne samo u oblasti kuvanja.