Written by

Kompanija m:tel vas poziva da učestvujete u konkursu „OPEN te vodi na Roland Garros“

m:vijesti| Views: 4523

open-sk-roland-garros-2

OPŠTA PRAVILA I USLOVI KONURSA „OPEN TE VODI NA ROLAND GARROS“

Da biste učestvovali u konkursu,  potrebno je da ispunite sljedeće:

 • Sastavite tim koji čine dvije osobe
 • Na mail konkurs@mtel.ba pošaljete autorsku fotografiju na kojoj se vidi vaš tim koji gleda neki sportski sadržaj na TV-u

Uz fotografiju potrebno poslati i: Skeniran račun za prethodni mjesec za OPEN IPTV uslugu koja glasi na ime jednog od članova tima, zajedno sa kratkim tekstom „5 razloga zašto vaš tim treba da ide na Roland Garros“, te kontakt podatke (puno ime i prezime i broj telefona).

 1. Pristigle fotografije, sa pripadajućim tekstom će biti objavljene u foto albumu „m:tel Open te vodi na Roland Garros“
 2. Bar jedan član tima treba da ima lični Facebook nalog, te je potrebno da na svom Facebook zidu podijeli fotografiju prijavljenu na konkurs i objavu stavi na ‘“Javno“.
 3. Oba člana tima mora da budu državljani BiH i da imaju važeći pasoš koji ima minimum još 5 mjeseci do isteka.
 4. Period u kome je moguće ispuniti prijavu i učestvovati u online konkursu počinje teći od 23.5. i traje do 29.5.2017. u ponoć.
 5. Zaposleni u kompaniji m:tel i bliski srodnici zaposlenih ne mogu učestvovati u konkursu. Učesnici ne mogu biti pravna lica.
 6. Najbolju prijavu će odabrati stručna komisija kompanije m:tel.
 7. Kompanija m:tel će snositi troškove puta na finale Roland Garros koji uključuje prevoz avionom, dva noćenja u hotelu i karte za finale Roland Garrosa.
 8. Neće se prihvatiti bilo kakva odgovornost za mogući gubitak podataka, za kašnjenje, krivo poslate ili neisporučene podatke, bilo da su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle uticati na elektronsku komunikaciju ili druge okolnosti.
 9. Poklon je jasno definisan i neprenosiv je, te ga nije moguće zamijeniti. Kao alternativa poklonu ne mogu biti ponuđeni novac ili kredit. Ukoliko usljed okolnosti nastalih izvan kontrole kompanije m:tel, ne bi bilo moguće osigurati navedeni poklon, m:tel  zadržava pravo dodijeliti zamjenski poklon u iznosu jednake ili više vrijednosti.
 10. Bilo kakve lične informacije, uključujući, bez ograničenja, ime, godište, adresu, broj mobilnog telefona i / ili e-mail adresu učesnika, će biti korišćene isključivo u vezi sa ovim on line konkursom i neće biti otkrivene trećim osobama, izuzev u svrhu samog konkursa.
 11. Slanjem maila na konkurs@mtel.ba učesnik izražava saglasnost i prihvata ova Pravila i Uslove, koje m:tel može dopuniti ili promijeniti u bilo koje doba.
 12. Učesnik koji dobije poklon putovanje se obavezuje da će dostaviti fotografije sa putovanja i Roland Garros meča i biti na raspolaganju za intervju i druge oblike javnog predstavljanja.
 13. m:tel ne snosi odgovornost ako učesnik iz bilo kojeg razloga ne uspije poslati mail na konkurs@mtel.ba u periodu trajanja konkursa.
 14. m:tel se ni pod kojim uslovima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promjene, smetnje, prekide, diverzije ili zamjene, nedostupnost poklona zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu uticati na dostupnost ili uživanje nagrada, niti za bilo kakav postupak ili propust nastao korištenjem bilo kakvog oblika transporta i/ili smještaja koji su uključeni u poklon.
 15. m:tel neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obveza proizlazi iz razloga više sile, tj. bilo kog razloga na koji ne može uticati ili se smatrati odgovornim za njegov nastanak.
 16. m:tel zadržava pravo da u bilo koje vrijeme i sa vremena na vrijeme, bez ikakve odgovornosti, mijenja ili prekine, privremeno ili trajno, ovaj konkurs, uz ili bez prethodnog obavještenja učesnicima.
 17. Facebook ne sponzoriše, administrira, niti podržava ovu promociju te ona s njim nije ni na koji način povezana. Učestvovanjem u online konkursu, potvrđujete da ste saglasni da ustupite svoje podatke m:tel-u, a ne Facebooku. Ustupljeni podaci će se koristiti samo u svrhu ovog on line konkursa.
 18. Učesnik može uputiti bilo kakvo pitanje vezano uz ovaj online konkurs putem e-mail-a: konkurs@mtel.ba, predmet: Konkurs Roland Garros