Written by

Prva robotska ruka koju kontroliše samo um

m:ovo m:ono, tehnologija| Views: 591

O mehaničkim udovima kojima bi se upravljalo samo uz pomoć uma do sada se uglavnom razmišljalo u kontekstu pomoći ljudima koji imaju određene zdravstvene probleme, odnosno poteškoće u kretanju ili paralizu.

Sada, eksperti se sve više okreću ideji da upotreba robotske ruke koju pokreće isključivo ljudski um bude namijenjena i dostupna svima, bez obzira na njihovo stanje i/ili potrebe. Tako bi neinvazivne moždane signale mogli posmatrati kao budućnost upravljanja tehnologijom, a koja bi podrazumijevala da samo na glavu pričvrstimo EEG kapu i počnemo razmišljati.

Onima koji pokrete robotske ruke žele da kontrolišu samo uz pomoć uma trenutno su dostupne dvije mogućnosti – da ugrade moždani implant, pomoću kojeg će imati stalnu i sigurnu kontrolu nad robotom, ili da se ipak ne odluče za jedan takav poprilično invazivan hirurški zahvat i izaberu uređaj koji tumači moždane talase te istovremeno omogućava kontrolu koja nije uvijek tako precizna.

Kako bi smanjili jaz između ove dvije trenutno jedine dostupne opcije, članovi tima sa Carnegie Mellon univerziteta su kreirali prvu neinvazivnu robotsku ruku koju kontroliše samo ljudski um. Na taj način smo, kao čovječanstvo, korak bliže budućnosti u kojoj bi se isključivo na taj način upravljalo tehnologijom.

Naučnici su koristili kombinaciju senzornog i mašinskog učenja, zahvaljujući kojoj su kreirali moždano-kompjuterski interfejs (BCI), koji je, kod učesnika koji su nosili EEG kape, registrovao signale duboko u mozgu. Kako bi ga testirali, tražili su od učesnika da, pomoću BCI-ja, usmjere robotsku ruku da prati kursor koji se pojavljivao na kompjuterskom ekranu. Robotska ruka je bila u stanju da kontinuirano prati kursor bez trzaje – reklo bi se, uzbudljiv i obećavajući početak testiranja BCI sistema.