Written by

TED talk sedmice: Da li škole ubijaju kreativnost?

m:ovo m:ono| Views: 750

ken

Ekspert za kreativnost Sir Ken Robinson svojim govorom pokušao je podstaći ljude da razmisle o načinu na koji edukujemo nove generacije. On zagovara radikalno promišljanje školskog sistema, njegovanje kreativnosti i priznavanje više vrsta inteligencije.

U svom govoru on se zapitao da li je način na koji edukujemo djecu zaista isparavan pošto djecu učimo na prilično staromodan način, a realno ne znamo kako će svijet izgledati ni za pet godina. Naglasio je da smatra kako je kreativnost kod djece jednako važna kao i pismenost i da se prema njoj treba odnositi na isti način.

Ken je to pokušao objasniti na način kako je svoj djeci zajedničko to što će uvijek pokušati i što se ne plaše da riskiraju, ako ne znaju kako oni će izmisliti način jer se ne plaše da pogriješe da bi na kraju zaključio da ako nismo spremni pogriješiti nikad nećemo smisliti ništa originalno te da svi mi odrastanjem gubimo tu sposobnost koju bi svakako trebalo da njegujemo.

Pogledajte cijeli govor: