TED Talk: Svako dijete treba šampiona

Written by

TED Talk: Svako dijete treba šampiona

m:mix, m:ovo m:ono| Views: 98

Kada bi svi prosvjetni radnici širom svijeta bili kao Rita Pierson, junakinja TED Talk videa, sva djeca bi izrastala u dobre ljude i Zemlja bi bila mnogo bolje mjesto za život.

Pierson, koja je 40 godina radila sa učenicima, u čemu je naslijedila svoju majku, priča o važnosti odnosa i komunikacije prosvjetnih radnika sa djecom, odnosno o tome koliko je za dijete, kakav god ono bilo đak, važno da osjeti da je cijenjeno i da ima podršku.

Prisjeća se razgovora sa koleginicom koja joj je rekla da „ne voli“ djecu, da nije plaćena za to, nego da ih nešto nauči, što smatra jako lošim pristupom, jer djeca osjete kome su draga, a kome ne.

Navodi i primjer svoje majke, koja je bila posvećena svom poslu i koja je često pomagala djeci iz siromašnih porodica da se i ona uklope i osjećaju vrijednim. Da su se decenije takvog rada i truda isplatile pokazalo se kasnije, kada su ta djeca porasla i kada su navraćala da joj zahvale što su zahvaljujući njoj izrasla u dobre i poštene ljude.

„Svakom djetetu je potreban šampion, odrasla osoba koja nikada neće odustati od njega“, poručuje Pierson.

Priznaje da djeca zaista znaju biti okrutna i da ne može svako biti jednako drago, ali podvlači da je posao vaspitača da svako, ali baš svako dijete jednako podrži, da ga uvjeri da je sposobno i vrijedno truda. Pogledajte ovaj video i poslužajte savjete koji itekako mogu da se primijene i u roditeljstvu.