Written by

Upoznajte m:tel tim: Zoran Todorović, Glavni inženjer za eksploataciju i održavanje pristupne mreže- Izvršna jedinica Doboj

prijateljstva| Views: 515

Foto_m.tim ZoranZoran Todorović je inženjer telekomunikacija i u m:tel-u je zaposlen već trideset godina. Ističe da smo svi mi dio globalnog informaciono-komunikacionog društva te da se na takav način i moramo ponašati i odnositi na svojim radnim mjestima. Smatra da znanje, iskustvo i mogućnosti zaposlenih moraju biti sinhronizovani u cilju što boljeg odnosa prema korisnicima naših usluga kako bi mogli zadovoljiti svoje potrebe u komunikacijama, u nacionalnom i međunarodnom saobraćaju.

„Moj posao, kao i posao svih naših kolega u tehnici, na svim nivoima, od Izvršnih jedinica do Direkcije za tehniku traje neprekidno, 24 časa, svaki dan u godini. U skladu s tim sam i prilagodio svoje ponašanje u toku moje relativno duge radne karijere u kompaniji u kojoj neprekidno radim već 30 godina. Za sve ove godine mijenjali su se i tehnologija i ljudi i na početku te promjene nisu bile toliko evidentne koliko danas, kada tehnologija ubrzano napreduje pa smo se i mi zaposleni morali prilagođavati promjenama u cilju praćenja najnovijih trendova u svijetu komunikacija“, kaže Todorović.

Pojašnjava da je na početku profesionalne karijere radio na analognim komutacionim sistemima, a da je prvi važan posao bio proširenje male telefonske centrale tipa AKP 314 sa 60 na 180 brojeva, odnosno portova i da je to za njega predstavljao veliki uspjeh. Todorović dalje kaže da se sa svojim kolegama, uporedo sa promjenom tehnoloških rješenja, usavršavao nakon čega slijedi prelaz na poluelektronske i elektronske komunitacione sisteme, komutacije i prenos.

„Poslije sam radio na održavanju digitalnih komunitacionih sistema. U početku, tačnije 90-ih godina sam bio angažovan na održavanju digitalnih sistema DKTC, proizvođača Pupin iz Beograda, zatim i digitalnih sistema SI 2000 V3 i V4, proizvođača Iskra iz Kranja u Sloveniji. Ponosan sam što sam učestvovao u operativnom nadzoru prilikom izgradnje Magistralnog spojnog puta optičkim kablom iz 1999. godine, poslu koji je značio izgradnju kičme telekomunikacionog sistema Republike Srpske“, istakao je kolega Todorović. Tvrdi da se u proteklim godinama usavršavao, razvijao i rastao i to uporedo sa razvojem kompanije Mtel i da je tako spoznao procedure, odnose i zakonitosti koje se odvijaju u ovako velikom sistemu. Smatra da je zajedno sa svojim kolegama, svojim radom i angažmanom uspio da formira krilaticu da je naša kompanija „Prva kuća“ te da se svi zadaci postavljeni pred kolektiv mogu riješiti u obostranom interesu. Kako korisnika usluga, tako i zaposlenih.